Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 02/04/2024 15:04:13

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, ngay từ khi mới triển khai, ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới

BÀI TUYÊN TRUYỀN
thôn mới nToàn dân đoàn kết xây dựng nông nâng cao
nông thôn mới kiểu mẫu
Kính thưa toàn thể nhân dân
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, ngay từ khi mới triển khai, ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới
Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Điện - Đường - Trường, Trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại, an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn xã Các Sơn thay đổi to lớn, những con đường làng được bê tông hóa và trải nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu trên địa bàn xã, một số tuyến đường giao thông được mở rộng, các công trình xây dựng khang trang to đẹp hơn, nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi, để phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên chuyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp ủy chính quyền, thường xuyên sâu sát quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại.
Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích, NTM kiểu mẫu Thôn Song và thôn Quế Lam trong năm 2024. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Các Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng. Xây dựng các tuyến hoa phù hợp cảnh quan, tổ chức ra quân vào ngày chủ nhật hàng tuần làm sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xây dựng quy ước, hương ước gắn kết tiêu chí vệ sinh môi trường. chỉnh trang nhà văn hóa. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
- Muốn đạt được những kết quả đã đề ra mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:
-Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợicủa mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó UBND xã đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.
-Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;
-Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí mới các tuyến đường có rãnh thoát nước được xây kè sạch sẽ đảm bảo yêu cầu , góp phần hiện đại hoá nông thôn;
Vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; xây dựng các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Lắp hệ thống điện chiếu sáng, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, trang trí ánh sáng, các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch. 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn, trong xã
-Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.
-Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu theo phương châm Dân biết, Dân bàn, dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát và dân thụ hưởng. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Các Sơn trong năm 2024.
CÔNG CHỨC VHXH

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 02/04/2024 15:04:13 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, ngay từ khi mới triển khai, ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới

BÀI TUYÊN TRUYỀN
thôn mới nToàn dân đoàn kết xây dựng nông nâng cao
nông thôn mới kiểu mẫu
Kính thưa toàn thể nhân dân
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, ngay từ khi mới triển khai, ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới
Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Điện - Đường - Trường, Trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại, an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn xã Các Sơn thay đổi to lớn, những con đường làng được bê tông hóa và trải nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu trên địa bàn xã, một số tuyến đường giao thông được mở rộng, các công trình xây dựng khang trang to đẹp hơn, nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi, để phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên chuyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp ủy chính quyền, thường xuyên sâu sát quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại.
Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích, NTM kiểu mẫu Thôn Song và thôn Quế Lam trong năm 2024. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Các Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng. Xây dựng các tuyến hoa phù hợp cảnh quan, tổ chức ra quân vào ngày chủ nhật hàng tuần làm sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xây dựng quy ước, hương ước gắn kết tiêu chí vệ sinh môi trường. chỉnh trang nhà văn hóa. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
- Muốn đạt được những kết quả đã đề ra mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:
-Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợicủa mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó UBND xã đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.
-Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;
-Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí mới các tuyến đường có rãnh thoát nước được xây kè sạch sẽ đảm bảo yêu cầu , góp phần hiện đại hoá nông thôn;
Vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; xây dựng các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Lắp hệ thống điện chiếu sáng, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, trang trí ánh sáng, các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch. 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn, trong xã
-Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.
-Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu theo phương châm Dân biết, Dân bàn, dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát và dân thụ hưởng. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Các Sơn trong năm 2024.
CÔNG CHỨC VHXH
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ