Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010
 CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 2 Luật Lâm nghiệp 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019) thì quy định như sau:

+ Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong cùng khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó thành khối, giữa họ có sự liên kết hợp tác với nhau cùng có lợi chung.

+ Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường.

Theo đó, trong quá trình hình thành dân cư của xã Các Sơn bên cạnh dân bản địa là sự du nhập cư dân từ nhiều miền khác nhau.nhiều dòng họ từ miền ngoài như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên vào; có dòng họ từ Nghệ An, Hà Tĩnh ra. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ một số đồng bào tản cư về đây. Và trong thời kỳ đổi mới phát triển cư dân các xã lân cận để tiện giao thương buôn bán đã mua đất làm nhà và trở thành quê hương.

Trước cách mạng tháng Tám, do điều kiện kinh tế thấp, dân số ít, phân bố thưa thớt ở các làng cách xa nhau. Do sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, dân số phát triển theo định hướng chính sách kế hoạch hóa gia đình,  đến nay toàn xã có 3.547 hộ với 12.397 nhân khẩu, mật độ dân số 338 người/km2. Hiện nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm của địa phương là: 0,9%

Về cơ cấu dân số: Số người làm Nông nghiệp khoảng 75%, phi nông nghiệp 25%. Số người trong độ tuổi đi học chiếm trên 40%, Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 45%. Đây vừa là tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội vừa là áp lực để giải quyết việc làm và duy trì ổn định xã hội hiện tại.

Thực hiện Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc
tỉnh Thanh Hóa. Xã Các Sơn và xã Hùng Sơn được sáp nhập từ ngày 01/12/2019. Sau sáp nhập toàn xã có 12 thôn, gồm: thôn Liên Sơn, thôn Đông, thôn Thống Nhất, thôn Song, thôn Lạn, thôn Phú Sơn, thôn Kiêm Sơn, thôn Quế Lam, thôn Hải Sơn, thôn Các, thôn Trường Sơn và thôn Hoành Sơn. Dân số của xã được phân bố theo đơn vị hành chính cụ thể như sau:

Thôn Liên Sơn:      329 hộ,   979 nhân khẩu

Thôn Đông:            320 hộ, 1389 nhân khẩu

Thôn Thống Nhất:  175 hộ,   622 nhân khẩu

Thôn Song:            346 hộ, 1167 nhân khẩu

Thôn Lạn:               185 hộ,   703 nhân khẩu

Thôn Phú Sơn:       235 hộ, 1023 nhân khẩu

Thôn Kiêm Sơn:     261 hộ,   935 nhân khẩu

Thôn Quế Lam:      311 hộ, 1126 nhân khẩu

Thôn Hải Sơn:        242 hộ,   810 nhân khẩu

Thôn Các:               225 hộ,   903 nhân khẩu

Thôn Trường Sơn:  447 hộ, 1852 nhân khẩu

Thôn Hoành Sơn:   289 hộ,   888 nhân khẩu

Cộng đồng dân cư luôn có sự thống nhất cao trong việc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và đoàn kết xây dựng quê hương xã nhà thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy – UBND – HĐND, đưa xã nhà ngày một phát triển mạnh mẽ hơn.

Ban biên tập

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ