Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010

THAY ĐỔI NHẬN THỨC ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Ngày 20/09/2022 17:40:08

Chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người hiểu được bản chất của chuyển đổi số là gì?

BÀI TUYÊN TRUYỀN

THAY ĐỔI NHẬN THỨC ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Kính thưa toàn thể nhân dân

Chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người hiểu được bản chất của chuyển đổi số là gì? Do đó, để chuyển đổi số thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, trước hết cần “chuyển đổi nhận thức” trước khi hành động

Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, từ đầu tháng 4 năm 2022, xã Các Sơn đã thành lập và triển khai hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng ở 12 thôn, nhằm mục tiêu tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đúng, về chuyển đổi số, đồng thời đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa đến mọi mặt của đời sống và đến từng người dân.

Là 1 trong 8 xã được UBND thị xã Nghi Sơn chọn thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022 Bân chỉ đạo chuyển đổi số xã Các Sơn đã tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng giáo viên các nhà trường và công dân tại các thôn.

Đối với nhiều cán bộ thôn, tham gia tổ công nghệ số cộng đồng tuy là nhiệm vụ mới mẻ và không dễ tiếp cận, nhưng họ đều nỗ lực học hỏi với quyết tâm để giúp mọi người cùng thay đổi, bắt nhịp xu hướng số. Ngoài lực lượng thanh niên, phụ nữ nông dân thì trên địa bàn xã nhiều người mặc dù đã lớn tuổi nhưng khi được tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi số đã không ngừng cố gắng tìm tòi, học hỏi về công nghệ để phục vụ cho bản thân gia ddinhhf và để hướng dẫn lại cho bà con, qua đó giúp bà con hiểu hơn về lợi ích của chuyển đổi số. Những người tham gia tập huấn đã được tổ công nghệ của xã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, dễ hiểu như:

Hướng dẫn tạo lập hòm thư điện tử (email), để trao đổi giao dịch trên Internet để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng để thanh toán các dịch vụ thiết yếu như điện nước, viễn thông, học phí,…

- Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tiện ích như: VssID (BHXH), vnEdu Connect (Theo dõi kết quả học tập của con em).

Hướng dẫn đăng ký và đăng tải các sản phẩm nông nghiệp lên các sàn TMĐT, mạng xã hội.

Hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia trên môi trường mạng.

Hướng dẫn đọc tin tức về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên trang thông tin điện tử của địa phương, tuyên truyền cho bà con hiểu về lợi ích từ việc thanh toán tiền điện, tiền nước trên điện thoại, hay quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương trên các sàn thương mại điện tử để bán hàng được nhiều hơn... đây là một trong những cách tuyên truyền để người dân từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi số”.

Thông qua chương trình tập huấn, các công dân sẽ nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để từ đó thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên địa bàn sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống.

Chuyển đổi số sẽ chuyển đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chuyển đổi số. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với xã hội số. Và người lao động cũng phải thay đổi cách làm để có thể thích nghi.

Để chuyển đổi số thành công thì nhận thức của người lao động của toàn thể nhân dân cũng cần phải thay đổi, mỗi người phải nhận thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc chuyển đổi số. Người lao động phải nhận thức được nếu họ không thay đổi, không chủ động nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới thì sẽ không đáp ứng được công việc và như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của chính bản thân mình để từ đó nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn trong công việc.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, cùng với việc nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ công chức, doanh nghiệp... xã Các Sơn cũng đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi thể chế số, hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... phấn đấu cuối năm 2022 sẽ hoàn thành công tác chuyển đổi số. Để đạt được mục tiêu đề ra, mỗi người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức... cần thay đổi mạnh mẽ nhận thức về chuyển đổi số để không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Mỗi công dân hãy nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về chuyển đổi số mỗi khi tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức để phục vụ cho bản thân gia đình và cho sự phát triển của quê hương đất nước.

NGƯỜI VIẾT BÀI

CÔNG CHỨC VHXH

THAY ĐỔI NHẬN THỨC ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Đăng lúc: 20/09/2022 17:40:08 (GMT+7)

Chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người hiểu được bản chất của chuyển đổi số là gì?

BÀI TUYÊN TRUYỀN

THAY ĐỔI NHẬN THỨC ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Kính thưa toàn thể nhân dân

Chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người hiểu được bản chất của chuyển đổi số là gì? Do đó, để chuyển đổi số thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, trước hết cần “chuyển đổi nhận thức” trước khi hành động

Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, từ đầu tháng 4 năm 2022, xã Các Sơn đã thành lập và triển khai hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng ở 12 thôn, nhằm mục tiêu tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đúng, về chuyển đổi số, đồng thời đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa đến mọi mặt của đời sống và đến từng người dân.

Là 1 trong 8 xã được UBND thị xã Nghi Sơn chọn thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022 Bân chỉ đạo chuyển đổi số xã Các Sơn đã tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng giáo viên các nhà trường và công dân tại các thôn.

Đối với nhiều cán bộ thôn, tham gia tổ công nghệ số cộng đồng tuy là nhiệm vụ mới mẻ và không dễ tiếp cận, nhưng họ đều nỗ lực học hỏi với quyết tâm để giúp mọi người cùng thay đổi, bắt nhịp xu hướng số. Ngoài lực lượng thanh niên, phụ nữ nông dân thì trên địa bàn xã nhiều người mặc dù đã lớn tuổi nhưng khi được tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi số đã không ngừng cố gắng tìm tòi, học hỏi về công nghệ để phục vụ cho bản thân gia ddinhhf và để hướng dẫn lại cho bà con, qua đó giúp bà con hiểu hơn về lợi ích của chuyển đổi số. Những người tham gia tập huấn đã được tổ công nghệ của xã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, dễ hiểu như:

Hướng dẫn tạo lập hòm thư điện tử (email), để trao đổi giao dịch trên Internet để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng để thanh toán các dịch vụ thiết yếu như điện nước, viễn thông, học phí,…

- Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tiện ích như: VssID (BHXH), vnEdu Connect (Theo dõi kết quả học tập của con em).

Hướng dẫn đăng ký và đăng tải các sản phẩm nông nghiệp lên các sàn TMĐT, mạng xã hội.

Hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia trên môi trường mạng.

Hướng dẫn đọc tin tức về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên trang thông tin điện tử của địa phương, tuyên truyền cho bà con hiểu về lợi ích từ việc thanh toán tiền điện, tiền nước trên điện thoại, hay quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương trên các sàn thương mại điện tử để bán hàng được nhiều hơn... đây là một trong những cách tuyên truyền để người dân từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi số”.

Thông qua chương trình tập huấn, các công dân sẽ nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để từ đó thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên địa bàn sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống.

Chuyển đổi số sẽ chuyển đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chuyển đổi số. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với xã hội số. Và người lao động cũng phải thay đổi cách làm để có thể thích nghi.

Để chuyển đổi số thành công thì nhận thức của người lao động của toàn thể nhân dân cũng cần phải thay đổi, mỗi người phải nhận thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc chuyển đổi số. Người lao động phải nhận thức được nếu họ không thay đổi, không chủ động nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới thì sẽ không đáp ứng được công việc và như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của chính bản thân mình để từ đó nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn trong công việc.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, cùng với việc nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ công chức, doanh nghiệp... xã Các Sơn cũng đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi thể chế số, hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... phấn đấu cuối năm 2022 sẽ hoàn thành công tác chuyển đổi số. Để đạt được mục tiêu đề ra, mỗi người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức... cần thay đổi mạnh mẽ nhận thức về chuyển đổi số để không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Mỗi công dân hãy nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về chuyển đổi số mỗi khi tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức để phục vụ cho bản thân gia đình và cho sự phát triển của quê hương đất nước.

NGƯỜI VIẾT BÀI

CÔNG CHỨC VHXH

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ