Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÁC SƠN

Ngày 29/01/2024 14:54:33

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các danh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư

Kính thưa toàn thể nhân dân!
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các danh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đối số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đối mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chỉnh phủ, hoạt động của cơ quan, tố chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa rên công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chỉ phí mả còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Ví dụ như: Việc đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến có thể đặt hàng không giới hạn về vị trí địa lý; Giám thiểu được chỉ phí vả thời gian đi lại...
Chuyển đổi số là tất yếu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lấn thứ 4, là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đối. Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau.
Do đó, có thể chuyển đối số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận
thức, sau đó đẫn chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung
cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng thích hợp với mình.
Về chính quyển số: Là Chính quyển có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn.
Ví dụ: Cơ quan nhà nước sử dụng Công dịch vụ công trực tuyển liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, Thuế để người đân có thê làm thủ tục đăng ký, sử dụng đất trực tuyến...
Về xã hội số:
Công dân số: là công dân có khá năng truy cập các nguồn thống tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Ví dụ như: Khi công dân có thiết bị di động sẽ hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến...
Y tế số: khám chữa bệnh từ xa, phân tích, giái mã bán đồ gene để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế cá thể hóa cho mỗi người dân.
Giáo dục số: Nghe giảng bài trực tuyến, trao đối bài trực tuyến...
Xã hội số: Là xã hội có công dân số tham gia vào vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số ...
Về kinh tế số: Kính tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4,0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tẻ nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sao sản phẩm “Make in VietNam".
Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa dựa trên các nên tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện từ, ngành bán dịch vụ dựa trên các nên tảng số mà ta vẫn gọi là kinh doanh số như dịch vụ đặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt nhà hàng, khách sạn
Kính thưa toàn thể nhân dân.
Với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, UBND xã Các sơn đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT, sẵn sàng tham gia vả phục vụ thành công chuyển đối số trên địa bàn xã.
BCĐ chuyển đổi số xã Các Sơn

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÁC SƠN

Đăng lúc: 29/01/2024 14:54:33 (GMT+7)

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các danh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư

Kính thưa toàn thể nhân dân!
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các danh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đối số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đối mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chỉnh phủ, hoạt động của cơ quan, tố chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa rên công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chỉ phí mả còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Ví dụ như: Việc đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến có thể đặt hàng không giới hạn về vị trí địa lý; Giám thiểu được chỉ phí vả thời gian đi lại...
Chuyển đổi số là tất yếu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lấn thứ 4, là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đối. Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau.
Do đó, có thể chuyển đối số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận
thức, sau đó đẫn chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung
cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng thích hợp với mình.
Về chính quyển số: Là Chính quyển có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn.
Ví dụ: Cơ quan nhà nước sử dụng Công dịch vụ công trực tuyển liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, Thuế để người đân có thê làm thủ tục đăng ký, sử dụng đất trực tuyến...
Về xã hội số:
Công dân số: là công dân có khá năng truy cập các nguồn thống tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Ví dụ như: Khi công dân có thiết bị di động sẽ hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến...
Y tế số: khám chữa bệnh từ xa, phân tích, giái mã bán đồ gene để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế cá thể hóa cho mỗi người dân.
Giáo dục số: Nghe giảng bài trực tuyến, trao đối bài trực tuyến...
Xã hội số: Là xã hội có công dân số tham gia vào vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số ...
Về kinh tế số: Kính tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4,0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tẻ nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sao sản phẩm “Make in VietNam".
Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa dựa trên các nên tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện từ, ngành bán dịch vụ dựa trên các nên tảng số mà ta vẫn gọi là kinh doanh số như dịch vụ đặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt nhà hàng, khách sạn
Kính thưa toàn thể nhân dân.
Với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, UBND xã Các sơn đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT, sẵn sàng tham gia vả phục vụ thành công chuyển đối số trên địa bàn xã.
BCĐ chuyển đổi số xã Các Sơn
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ