Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010
 DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ CÁC SƠN KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

                                               

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Số điện thoại

Email

(nếu có)

1

Nguyễn Xuân Hùng

BTĐU-CT HĐND xã

 

dangbocacson@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Hinh

Phó CT HĐND xã

 

ngochinhcacson@gmail.com

3

Lê Văn Đạo

PBT TT ĐU xã - ĐB HĐND xã

 

daoducacson@gmail.com

4

Phạm Hữu Năm

PBT-CTUBND xã- ĐB HĐND xã

 

namphamhuu68@gmail.com

5

Trương Xuân Hiệp

PCT UBND xã- ĐB HĐND xã

 

xuanhiepvan@gmail.com

6

Nguyễn Văn Hoàng

CT MTTQ-ĐB HĐND xã

 

 

7

Đậu Văn Vương

PCT UBND - ĐB HĐND xã

 

minhvuong8686@gmail.com

8

Nguyễn Đức Dũng

CT HND-ĐB HĐND

 

 

9

Lê Xuân Phương

BT Đoàn -ĐB HĐND

 

quangcaophuonghoa@gmail.com

10

Nguyễn Thị Tân

CT HPN-ĐB HĐND xã

 

 

11

Nguyễn Hữu Thuần

CHTr BCHQS-ĐB HĐND

 

nguyenthuanxuyen@gmail.com

12

Lê Cảnh Khiêm

VP UBND- HĐND - ĐB HĐND xã

 

lecanhkhiem79@gmail.com

13

Lâm Ngọc Văn

ĐB HĐND xã-Đơn vị T. Liên Sơn

 

lamngocvanmt@gmail.com

14

Cao Quang Khang

ĐB HĐND xã-Đơn vị T. Liên Sơn

 

 

15

Vũ Năng Phương

ĐB HĐND xã-Đơn vị T. Liên Sơn

 

 

16

Cao Quang Nhâm

ĐB HĐND xã-Đơn vị T. Liên Sơn

 

 

17

Lê Ngọc Dương

ĐB HĐND xã-Đơn vị T. Liên Sơn

 

 

18

Lê Thanh Nga

ĐB HĐND xã-Đơn vị T. Liên Sơn

 

 

19

Cao Sỹ Dũng

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Đông

 

 

20

Cao Đình Tuân

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Đông

 

 

21

Lê Hữu Tuấn

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Đông

 

 

22

Mai Hồng Quyền

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Đông

 

 

23

Lê Minh Đại

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Đông

 

 

24

Trịnh Xuân Hà

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Thống Nhất

 

 

25

Trương Xuân Toán

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Thống Nhất

 

 

26

Hoàng Văn Liêu

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Thống Nhất

 

 

27

Lê Văn Tuấn

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Thống Nhất

 

 

28

Lê Quang Điện

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Song

 

 

29

Nguyễn Văn Tuấn

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Song

 

 

30

Nguyễn Văn Thanh

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Song

 

 

31

Cao Thị Phượng

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Song

 

 

32

Lê HữuVượng

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Song

 

 

33

Lê Văn Ba

ĐB HĐND xã-Đơn vị Th. Kiêm Sơn

 

 

34

Lê Thế Thông

ĐB HĐND xã-Đơn vị Th. Kiêm Sơn

 

 

35

Lâm Ngọc Chính

ĐBHĐND xã-Đơn vị Th. Quế Lam

 

 

36

Nguyễn Trọng Đức

ĐB HĐND xã-Đơn vị Th. Quế Lam

 

 

37

Lê văn Tuấn

ĐB HĐND xã-Đơn vị Th. Quế Lam

 

 

38

Nguyễn Thị Thỏa

ĐB HĐND xã-Đơn vị Th. Hải Sơn

 

 

39

Lê Bá Đông

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Các

 

 

40

Trần Thị Thành

ĐB HĐND xã-Đơn vị Thôn Các

 

 

41

Phạm Viết  Triệu

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Trường Sơn

 

 

42

Lường Tài Cẩm

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Trường Sơn

 

 

43

Nguyễn Thị Tuyết

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Trường Sơn

 

 

44

Nguyễn Thị Trinh

ĐB HĐND xã-Đơn vị T.Trường Sơn

 

 

45

Nguyễn Thị Toan

ĐB HĐND xã -Đơn vị T.Hoành Sơn

 

 

46

Nguyễn Trọng Hải

ĐB HĐND xã -Đơn vị T.Hoành Sơn

 

 

47

Nguyễn Văn Vượng

ĐB HĐND xã T. Hoành Sơn

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ