Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 01 TẠI XÃ CÁC SƠN, THỊ XÃ NGHI SƠN PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 20 KHU KINH TẾ NGHI SƠN

Ngày 05/04/2024 16:40:29

Thực hiện Công văn số 1722/BC-UBND ngày 03/9/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất trong việc triển khai dự án GPMB KCN số 20 và đầu tư xây dựng các khu TĐC phục vụ GPMB.

Thực hiện Công văn số 1722/BC-UBND ngày 03/9/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất trong việc triển khai dự án GPMB KCN số 20 và đầu tư xây dựng các khu TĐC phục vụ GPMB.
Để đảm bảo tiến độ GPMB và kịp thời bàn giao mặt bằng cho dự án đầu tư khu công nghiệp số 20, đảm bảo nơi ở cho các hộ dân phải di chuyển và sớm ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vị trí số 01, khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng dự án KCN20-Khu kinh tế Nghi Sơn là cần thiết, để cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018, là cơ sở tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.
Nhằm Cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018, do đó triển khai các quy hoạch chi tiết đồng bộ, hiện đại và bài bản là điều hết sức cần thiết.
Với những tiền đề quan trọng và chủ trương phát triển thị xã Nghi Sơn ngày càng giàu mạnh, hiện đại thì việc xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, đặc biệt khu trung tâm đô thị là quan trọng và cần thiết nhằm bổ sung chức năng cho đô thị, nâng cao chất lượng và cuộc sống dân cư.
Với những lý do nêu trên việc nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 01 tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20 Khu kinh tế Nghi Sơn là rất cần thiết, nhằm từng bước đưa quy hoạch vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị tại khu vực.

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 01 TẠI XÃ CÁC SƠN, THỊ XÃ NGHI SƠN PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 20 KHU KINH TẾ NGHI SƠN

Đăng lúc: 05/04/2024 16:40:29 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 1722/BC-UBND ngày 03/9/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất trong việc triển khai dự án GPMB KCN số 20 và đầu tư xây dựng các khu TĐC phục vụ GPMB.

Thực hiện Công văn số 1722/BC-UBND ngày 03/9/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất trong việc triển khai dự án GPMB KCN số 20 và đầu tư xây dựng các khu TĐC phục vụ GPMB.
Để đảm bảo tiến độ GPMB và kịp thời bàn giao mặt bằng cho dự án đầu tư khu công nghiệp số 20, đảm bảo nơi ở cho các hộ dân phải di chuyển và sớm ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vị trí số 01, khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng dự án KCN20-Khu kinh tế Nghi Sơn là cần thiết, để cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018, là cơ sở tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.
Nhằm Cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018, do đó triển khai các quy hoạch chi tiết đồng bộ, hiện đại và bài bản là điều hết sức cần thiết.
Với những tiền đề quan trọng và chủ trương phát triển thị xã Nghi Sơn ngày càng giàu mạnh, hiện đại thì việc xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, đặc biệt khu trung tâm đô thị là quan trọng và cần thiết nhằm bổ sung chức năng cho đô thị, nâng cao chất lượng và cuộc sống dân cư.
Với những lý do nêu trên việc nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 01 tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20 Khu kinh tế Nghi Sơn là rất cần thiết, nhằm từng bước đưa quy hoạch vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị tại khu vực.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ